Condicions Generals de Contractació


1. GUIES DEL CADI S.C.P. es reserva el dret de cancel•lar o modificar les activitats programades sigui per:
a) Condicions meteorològiques adverses
b) Condicions de muntanya no favorables
c) Condicions físiques i/o psicològiques dels nostres clients no adequades per afrontar l’activitat
d) Comportament d’algun client que posi en risc la seva seguretat o la del grup

2. El client té l’obligació d’informar el guía del seu estat de salut i si pateix cap tipus de malaltia o patología important per al desenvolupament de l’activitat contractada.

3. El client es compromet a no estar sota els efectes de l’acohol i/o drogues així com alguna medicació que pugui afectar el seu rendiment esportiu.

4. GUIES DEL CADI S.C.P. es reserva el dret d’admissió

5. En el cas de clients menors de 18 anys s’haurà de presentar una autorització del pare, mare o tutor legal.

6. La reserva de les activitats es realitzarà a través d’internet o per telèfon

7. Un cop formalitzada la reserva s’abonarà un 40% del import total, i el 60% restant es formalitzarà el mateix dia de l’activitat.

8. Tots els preus inclouen el 21% d’IVA així com tot el indicat en l’apartat “inclou” descrit a les fitxes d’activitat o comunicat via email.

9. Política de cancelacions: el client pot rencunciar als serveis contractats a GUIES DEL CADI S.C.P., amb les condicions següents:
a) Si la cancel•lació es produeix 7 dies abans de l’activitat es guardarà l’import de la reserva per a una altra futura activitat.
b) Si la cancel•lació es produeix en un període inferior a 7 dies abans de l’activitat no es retornarà l’import de la reserva.
c) Si els clients no es presenten el dia de l’activitat sense haver cancel•lat la reserva, se’ls hi cobrarà el 100% del preu de l’activitat.
d) En cas d’anul.lar l’activitat per raons meteorològiques i/o per falta de clients per configurar el grup es reemborserà l’import total de l’activitat al client o bé es donarà opció a canviar la data de l’activitat.

10. Un cop confirmada la reserva el client accepta totes les condicions expressades en aquets documents.